Program

Programmet är preliminärt och vi reserverar oss för ändringar.

08.30 – 09.00 Välkomsttal
09.00 – 09.30 Mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter
09.30 – 09.45 Livechatt
09.45 – 10.15 Agenda 2030 – ett teckenspråksperspektiv
10.45 – 11.00 Livechatt
11.00 – 11.15 Avsiktsförklaring för Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad
11.00 – 11.30 Livechatt
12.30 – 13.00 Språksituationen för hörande barn till döva – ett barnrättsperspektiv
13.00 – 13.30 Livechatt
13.30 – 14.00 Döva nyanländas språksituation och sociala konsekvenser
14.00 – 14.30 Livechatt
14.30 – 15.00 Våld i nära relationer – döva kvinnor
15.00 – 15.15 Livechatt
15.15 – 15.45 Dövhälsa
15.45 – 16.00 Livechatt
16.00 – 16.30 Dövas Kulturarv i Örebro
16.30 – 16.45 Livechatt
16.45 – 17.00 Avslutning Örebro, Europas Teckenspråkshuvudstad

09.05 UNG FÖRETAGSAMHET
09.50 INSPIRATION: UF-tävlingen 2019
10.00 REKLAMPAUS
10.10 UNG SPARANDE
10.55 AVSLUTNING

18.00 ÖPPNINGSTAL av Örebroare i alla åldrar
18.10 INVIGNING DDD2020
18.20 EMPOWERMENT: Vad betyder empowerment?
18.45 ABF – GÖR EN ANNAN TECKENSPÅRKIG VÄRLD MÖJLIG
18.55 REKLAMPAUS
19.00 DIGITAL SCEN
19.30 ca AVSLUTNING DIGITAL SCEN

09.00 VÄLKOMMEN
09.15 MORGONGYMPA MED CISSI
09.45 REKLAMPAUS
10.00 EMPOWERMENT: Sociala medier
10.30 DIGITAL KONSTUTSTÄLLNING
10.45 EMPOWERMENT: Entreprenörskap
11.15 ÖVERLÄMNING av DKA-material till Arkivcentrum
11.25 BACKSTAGE/INTERVJUER med barn & ungdomar om visioner
11.40 LUNCHPAUS
12.40 VÄLKOMMEN
12.45 EMPOWERMENT: Jobb + Utomlandsstudier
13.30 EMPOWERMENT: Kultur
14.10 SAGOSTUND
14.40 REKLAMPAUS
14.55 EMPOWERMENT: Idrott & Föreningsliv
15.25 MINDFULNESS MED JONAS
15.55 AVSLUTNING

19.00 VÄLKOMMEN
19.10 SAMMANFATTNING DD2020
19.25 FRÅGETÄVLING KAHOOT LIVE
19.55 STAND UP med FlowTV
20.15 AVSLUTNING