Program

Programmet är preliminärt och vi reserverar oss för ändringar.

Alla sändningar ät tillgängliga på svenskt teckenspråk, svenskt tal och svensk text.

Torsdagens program kommer även vara tillgänligt på internationellt tecken (ISL).

LIVE-sändningarna på fredag kväll textas ej av tekniska skäl. Textning läggs in i efterhand.

08.30 – 09.00 Välkomsttal
09.00 – 09.30 Mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter
09.30 – 09.45 Livechatt
09.45 – 10.15 Agenda 2030 – ett teckenspråksperspektiv
10.15 – 10.30 Livechatt
10.30 – 11.00 PAUS
11.00 – 11.30 Språksituationen för hörande barn till döva – ett barnrättsperspektiv
11.30 – 11.45 Livechatt
11.45 – 13.30 LUNCH
13.00 – 13.30 Döva nyanländas flerspråkighet i Sverige
13.30 – 13.45 Livechatt
13.45 – 14.15 Våld i nära relationer – döva kvinnor
14.15 – 14.30 Livechatt
14.30 – 15.00 PAUS
15.00 – 15.30 Dövhälsa
15.30 – 15.45 Livechatt
15.45 – 16.00 Dövas Kulturarv i Örebro
16.00 – 16.15 Livechatt
16.15 – 16.30 Avslutning Örebro, Europas Teckenspråkshuvudstad

18.00 INVIGNING DDD2020
18.20 EMPOWERMENT: Vad betyder empowerment?
18.25 ABF – GÖR EN ANNAN TECKENSPRÅKIG VÄRLD MÖJLIG
18.35 REKLAMPAUS
19.00 DIGITAL SCEN
19.20 ca AVSLUTNING DIGITAL SCEN

09.00 DÖVAS DAG 2020 FORTSÄTTER
           MORGONGYMPA MED CISSI
09.40 REKLAMPAUS
09.50 EMPOWERMENT: Sociala mediegrupper
           DIGITAL KONSTUTSTÄLLNING
           EMPOWERMENT: Entreprenörskap
           JONGLERA med Angelica
           ÖVERLÄMNING av Dövas Kulturarv-material till Arkivcentrum
10.40 LUNCHPAUS
12.30 DÖVAS DAG 2o2o FORTSÄTTER
           EMPOWERMENT: Jobb + Utomlandsstudier
           Tyst Teater
           SAGOSTUND
EMPOWERMENT: Verktyget sociala medier

13.55 REKLAMPAUS
14.05 EMPOWERMENT: Idrott & Föreningsliv
           MINDFULNESS MED JONAS
14.53 AVSLUTNING

Kvällens program textas ej av tekniska skäl. Textning läggs in i efterhand.

19.00 VÄLKOMMEN TILL KVÄLLENS LIVESÄNDNING
           SAMMANFATTNING DD2020
           FRÅGETÄVLING KAHOOT LIVE
           STAND UP med FlowTV  (Endast live. Kan inte ses i efterhand)
           POESI: Jamila Ouahid
           VISUAL VERNACULAR: Jason Giuranna & Janos Giuranna
20.30 AVSLUTNING

Programmet för söndagen 20 september ingår inte i programmet för Dövas Dag 2020. Däremot har två kyrkor visat intresse för att sända två olika gudstjänster på svenskt teckenspråk.

På söndagen kommer det upp två länkar på www.dd2020.se som går till de två olika gudstjänsterna.

Gudstjänsterna kommer inte att sändas på bestämda tider utan de kommer att finnas tillgängliga hela dagen.

Arrangörer:

Immanuelskyrkan i Örebro
Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete