Klicka här för skrivtolkningen

Torsdag

08.30 – 09.00 Välkomsttal
09.00 – 09.30 Mänskliga rättigheter och minoritetsrättigheter
09.30 – 09.45 Livechatt
09.45 – 10.15 Agenda 2030 – ett teckenspråksperspektiv
10.15 – 10.30 Livechatt
10.30 – 11.00 PAUS
11.00 – 11.30 Språksituationen för hörande barn till döva – ett barnrättsperspektiv
11.30 – 11.45 Livechatt
11.45 – 13.00 LUNCH
13.00 – 13.30 Döva nyanländas flerspråkighet i Sverige
13.30 – 13.45 Livechatt
13.45 – 14.15 Våld i nära relationer – döva kvinnor
14.15 – 14.30 Livechatt
14.30 – 15.00 PAUS
15.00 – 15.30 Dövhälsa
15.30 – 15.45 Livechatt
15.45 – 16.00 Dövas Kulturarv i Örebro
16.00 – 16.15 Livechatt
16.15 – 16.30 Avslutning Örebro, Europas Teckenspråkshuvudstad


Kontakta oss