Empowerment

Årets tema är det engelska ordet empowerment som kan översättas till det svenska ordet egenmakt – makten att forma och påverka vårt eget liv, vår situation och våra möjligheter.

14 maj 1981 erkände  Sveriges Riksdag att teckenspråket är dövas första språk och därmed fick vi rätten att få undervisning på svenskt teckenspråk. Ett historiskt beslut som har lett till att vi idag har många välutbildade döva.
1980 såg vår första texttelefon Svarta Maja dagens ljus och sedan dess har tekniken tagit stormsteg framåt, inte minst när det gäller IT och dator. Vem minns inte Commodore 64 på 80 talet och NEC-telefonerna som kom efter millennieskiftet? En fantastisk utveckling som medfört att många av oss bär på en smartphone och surfar på plattor idag. Tekniken har också gett oss oanade möjligheter som att föra videosamtal på teckenspråk, arbeta hemifrån, på tåget eller på cafét, vi har ständig tillgång till snabb kunskap, inspiration och information, våra vänkrets och nätverk har växt mångfalt. Allt är inte av godo och mycket handlar om att kunna relatera och hantera.

För trots att det finns många välutbildade döva så begränsas arbetsmarknaden kraftigt på grund av den rådande tolksituationen inom arbetslivet. Trots att teknikens utveckling gett döva stora kommunikationsfördelar står vi fortfarande många gånger utanför.

Att vi bär på en historia av förtryck betyder inte att vi förtrycker eller låter oss förtryckas. Istället manar vi er till att greppa innebörden av ordet empowerment; där vi definierar oss själva och tar tag i vår medborgerliga rättigheter, inte bara för att bli delaktiga, utan  för att bli en del av samhället, bli medskapare och förverkliga oss själva.

Framtiden ligger bokstavligt talat i våra händer!