Digital Scen

OBS! Ett fel smög sig in i filmen. Mejladressen till Teckenbro är kultursektionen.dfo@gmail.com och inget annat.

Digital Scen under Dövas Dag 2020 blir spännande!

Du får framföra Visual Vernacular (VV), poesi, sång på teckenspråk, cirkuskonst, en rolig historia, sketch eller en dramatisk scen.

Tekniska specifikationer

Filmen ska vara max 3 minuter lång, filmad i filformatet .mov eller .mp4.
Ditt bidrag skickas eller delas med kultursektionen.dfo@gmail.com.

Dövas Dag-kommittén, tillsammans med Dövas Förening i Örebro:s kultursektion, kommer att välja ut de bidrag som kommer att visas i programmet.

OBS! DEADLINE FÖR INSKICKAT MATERIAL: 31 AUGUSTI

Senast 31 augusti vill vi ha ditt bidrag till Dövas Dag 2020! Kom och var med!